Inbreng SCP bij Rondetafelgesprek SZW over zorg en ondersteuning

De vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseert op 18 april 2024 een rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport van Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. Het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt aan dit rondetafelgesprek deel en gaf met het position paper ‘Keuzes in zorg en ondersteuning’ input voor dit gesprek. 

Nederlanders vinden het belangrijk dat zij op goede zorg en ondersteuning kunnen rekenen als ze die nodig hebben. Het is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning ook in de toekomst toegankelijk blijft; zonder dat dit ten koste gaat van andere beleidsterreinen. Om dit te realiseren moeten er door de politiek keuzes worden gemaakt. Keuzes die gaan o.a. over welke zorg en ondersteuning de overheid wel of niet blijft bieden; over de vraag hoeveel informele zorg en ondersteuning de overheid van mensen kan vragen en tot slotte over de vraag welke financiële bijdrage voor zorg en ondersteuning de overheid van mensen kan vragen.

In het position paper van het SCP gaan we dieper in op deze politieke keuzes en de gevolgen ervan voor mensen. Want het aanscherpen van de toegang tot zorg, het meer overlaten aan het sociale netwerk van mensen en het verhogen van de eigen betalingen, hebben vooral impact op mensen met minder hulpbronnen zoals inkomen en opleiding. Zij zijn namelijk vaker dan anderen aangewezen op zorg en ondersteuning van de overheid. Het is belangrijk dat ook mensen met minder hulpbronnen toegang tot zorg en ondersteuning blijven houden, en dat tegelijkertijd het draagvlak voor het zorgbeleid op peil blijft.