Charlotte van Hees nieuwe adjunct-directeur van het SCP

Met ingang van 1 oktober 2024 start Charlotte van Hees als adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Charlotte van Hees werkte enkele jaren als onderzoeker en adviseur op het gebied van jeugdwelzijn en jeugdparticipatie, onder andere voor de Verenigde Naties in New York. In de onderwijssector specialiseerde ze zich vervolgens in organisatievraagstukken en teamontwikkeling. Na de Vereniging van Universiteiten (thans Universiteiten NL) was ze directeur Strategie en Beleid bij Hogeschool Leiden. De laatste jaren werkte zij als directeur Bedrijfsvoering bij QuTech, het onderzoeksinstituut van TU Delft en TNO op het gebied van quantumtechnologie. Charlotte studeerde organisatie-antropologie aan de Universiteit Utrecht.
 

Ambities voor de toekomst

Het SCP volgt, verklaart en verkent al ruim 50 jaar hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Het gaat daarbij zowel over de kwaliteit van het leven van mensen, als over sociale samenhang, mogelijkheden om mee te doen in de samenleving, de manier waarop welvaart is verdeeld en de verhouding tussen burgers en de overheid. Vanuit wetenschappelijke kennis over het leven van mensen draagt het SCP bij aan goed geïnformeerd en toekomstgericht overheidsbeleid en een betere samenleving.

Om nog relevanter te zijn voor beleid stemt het SCP zijn activiteiten steeds meer af op de beleidscyclus en op paraatheid bij crisissituaties. Dat vraagt een omslag in onze manier van werken en communiceren. Om deze ambities te realiseren worden de activiteiten op het gebied van public affairs de komende tijd geïntensiveerd en het strategische personeelsbeleid versterkt. De nieuwe adjunct-directeur zal, in nauwe samenwerking met de SCP-collega’s, aan de slag gaan met deze ambities.    

Karen van Oudenhoven-van der Zee, directeur van het SCP: “Met Charlotte van Hees krijgt het SCP er een zeer ervaren en gedreven bestuurder bij die resultaatgerichtheid weet te combineren met verbinding. Want, zoals ze zelf zegt: “Je moet het ook een beetje leuk maken met elkaar”. Ik verheug me enorm op onze samenwerking de komende periode en weet zeker dat de SCP-collega’s heel blij zullen zijn met haar komst.”

Charlotte van Hees: “Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging bij het SCP waarin sociaal-maatschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en organisatieontwikkeling samenkomen. De alsmaar complexer wordende maatschappelijke opgaven, de scheidslijnen tussen groepen mensen en het lage vertrouwen in de politiek en overheid vragen om onafhankelijk onderzoek en de gerichte adviezen van het SCP. Ik kijk ernaar uit om met de collega’s de interne organisatie verder te professionaliseren om de ingezette toekomstgerichte koers van het SCP zo goed mogelijk te ondersteunen.”