Terugblik op het symposium ‘Zien, luisteren en helpen in het sociaal domein: wat vraagt dit van gemeenten?’

Op donderdag 13 juni 2024 organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Movisie een symposium over het sociaal domein. Centraal stond de vraag wat gemeenten kunnen doen om hun inwoners tijdig te bereiken en te helpen. En hoe zij ervoor kunnen zorgen dat hun inwoners zich gehoord en gezien voelen. Wat vraagt dat van beleid en de praktijk, van organisaties en hulpverleners?

Beeld: ©Robert Lagendijk

Na de presentatie van het nieuwe SCP-onderzoek ‘Zien, luisteren en helpen’ gingen de aanwezige wethouders, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en uitvoerend professionals in creatieve ontwerpsessies met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen. Met als doel elkaar te inspireren en samen te komen tot voorstellen om inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben beter te bereiken. 

Is je interesse gewekt?

Een uitgebreid verslag van het symposium kun je op de website lezen.

We willen alle betrokkenen heel hartelijk bedanken voor hun inbreng bij dit symposium: artiest Zoe de Jong, woordkunstenaar Sherr, social designer Tabo Goudswaard en de vier wethouders die deelnamen aan het panel: Marjolein Moorman (Amsterdam), Cathalijne Dortmans (Helmond), Peter Heijkoop (Dordrecht) en Marco Pastors (Rottterdam-Zuid). En natuurlijk onze dagvoorzitter Marcel Ham (Movisie en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken) voor het samenbrengen van alle bijdragen en het betrekken van het publiek.