Nieuwe publicaties SCP: Editie 24

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De sociale staat van Nederland 2020

De coronacrisis lijkt tot nu toe een beperkte impact te hebben op ons welbevinden, maar er zijn ook zorgen: bijvoorbeeld over de verdubbeling van het aantal eenzame ouderen en het gedaalde welbevinden onder mensen die onzeker zijn over hun baan en inkomen. De kans bestaat dat ook bij andere groepen op termijn de rek eruit gaat. De verwachting is dat een deel van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden. Nieuwe problemen stapelen zich op oude problemen, wat de veerkracht van de samenleving onder druk kan zetten.

De sociale staat van Nederland 2020

De sociale staat van Nederland 2020 op hoofdlijnen. Kwaliteit van leven in onzekere tijden.

Het ging tot en met begin 2020 in economisch opzicht goed met Nederland.
De economie groeide sinds 2014, de koopkracht van burgers steeg, de armoede daalde en de werkloosheid lag begin 2020 op het laagste niveau sinds 2008. Nederlanders waren tevreden met de economie en hun eigen financiële situatie en waren positief over de economische toekomst. Als we alleen kijken naar de economische groei en evaluaties van de economie, dan zou de conclusie zijn dat het met Nederland in 2019 en begin 2020 steeds beter ging.

De sociale staat van Nederland op hoofdlijnen. Kwaliteit van leven in onzekere tijden.

Welbevinden ten tijde van corona. Eerste bevindingen op basis van een bevolkingsenquête uit juli 2020

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben grote gevolgen gehad voor (de druk op) de gezondheidszorg, de economie en het dagelijks leven van mensen, zeker in een periode dat er allerlei beperkende maatregelen van kracht zijn. In deze publicatie staat de vraag centraal in hoeverre het welbevinden van Nederlanders is veranderd ten opzichte van de periode vóór corona en of zich daarbij verschillen voordoen tussen subgroepen. De meting is uitgevoerd in de maand juli (en zal herhaald worden in oktober), een maand met relatief weinig besmettingen en ziekenhuisopnamen.

Welbevinden ten tijde van corona. Eerste bevindingen op basis van een bevolkingsenquête uit juli 2020

Maatschappelijke effecten corona

Contact

Contact met het SCP: info@scp.nl

Contact voor de pers: pers@scp.nl