Nieuwe publicaties SCP: Editie 27

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een aanzet gemaakt om – op basis van bestaand onderzoek – de eerste inzichten daarover samen te brengen in een SCP-coronakompas. Dit biedt inzicht in die maatschappelijke effecten, hoe die zich door de tijd kunnen ontwikkelen, en wat de mogelijkheden zijn om tijdig bij te sturen. Dat helpt om te sturen op de wendbaarheid en veerkracht van onze samenleving tijdens de duur van deze crisis, maar ook om te voorkomen dat bestaande kloven tussen specifieke groepen zich op termijn vergroten.

SCP Coronakompas over kwaliteit van leven en samenleving tijdens de coronacrisis

Maatschappelijke effecten corona

Contact

  • Contact met het SCP: info@scp.nl
  • Contact voor de pers: pers@scp.nl