Nieuwe publicaties SCP: Editie 33

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Arbeidsmarktpositie tweede generatie afgelopen jaren sterk verbeterd

De arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond is op veel terreinen verbeterd in de afgelopen twintig jaar. Dit komt onder meer door de ontwikkelingen bij de tweede generatie. De grootste stijging in arbeidsdeelname is te zien onder vrouwen. Steeds meer vrouwen uit deze groep hebben betaald werk. Daarnaast werken zij vaker in leidinggevende functies of functies van een hoog beroepsniveau. Ondanks de genoemde positieve ontwikkelingen zijn er op een aantal gebieden, zoals de werkloosheid, de bijstandsafhankelijkheid of flexwerk forse verschillen tussen personen met en zonder migratieachtergrond. Deze groep neemt een kwetsbare positie in op de arbeidsmarkt en dit brengt ook in de komende tijd extra risico’s met zich mee.

Arbeidsmarktpositie tweede generatie afgelopen jaren sterk verbeterd