Nieuwe publicaties SCP: Editie 14 van 2021

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Stijging gebruik voorzieningen binnen sociaal domein tot en met 2019, maar niet alle kwetsbare groepen zijn goed in beeld

Gemeenten bieden binnen het sociaal domein hulp vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de periode 2015-2019 is vooraleen stijging te zien in het gebruik van voorzieningen binnen de Wmo en de Jeugdzorg, zo blijkt uit de publicatie Voorzieningen in 3D’van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dezevoorzieningenworden gebruikt door kwetsbare groepen waarvoor ze bedoeld zijn, maar tegelijkertijdzijn niet alle kwetsbare mensen in beeldbij gemeenten, terwijl zij soms wel hulp nodig hebben. Het SCP ziet ook een groter aandeel van multi-gebruik huishoudens: de groep huishoudens waarbinnen meerdere problemen zich opstapelen en die daarom extra risico loopt.

Stijging gebruik voorzieningen binnen sociaal domein tot en met 2019, maar niet alle kwetsbare groepen zijn goed in beeld