Nieuwe publicaties SCP: Editie 19 van 2021

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Thuis of terug naar kantoor

Rapport verschenen: 14 juli 2021

Thuiswerken laat de zeggenschap over werktijden groeien waardoor werknemers hun werk gemakkelijker kunnen laten aansluiten bij hun thuissituatie. Dat is de conclusie van het SCP-onderzoek naar het thuiswerken vóór en in coronatijd. In coronatijd was de groei in zeggenschap zelfs wat groter dan gebruikelijk. Tegelijkertijd leent niet ieder werk zich voor thuiswerken, voor verschillende beroepen is het noodzakelijk om fysiek op de werkplek aanwezig te zijn.

De kennis en ervaringen die zijn opgedaan met thuiswerken maken het noodzakelijk om afspraken te maken tussen overheid, werknemers en werkgevers en andere partijen over de balans tussen betaald werk en het privéleven van mensen. Als het aan de werknemers zelf ligt, wordt de combinatie van thuis en op locatie werken gebruikelijker dan voorheen. Werkgevers zouden met werknemers het gesprek aan kunnen gaan over hoe ze de positieve elementen van thuiswerken kunnen behouden en de zeggenschap van werknemers over werktijden en werkplek daar een belangrijke plaats in kunnen geven. Voor de overheid, die overweegt om de combinatie thuis en op kantoor werken te bevorderen, is het relevant om in beleid rekening te houden met mechanismen die thuiswerken in de praktijk belemmeren en de randvoorwaarden waaronder dit voor werknemers en werkgevers positief uitpakt.

Thuis of terug naar kantoor

Beeld: ©Quitclaim Digidoc nr: 2021-0000020776 / Valerie Kuypers