Nieuwe publicaties SCP: Editie 8 van 2021

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Conflicten over verduurzamingsplannen: moeilijk te voorkomen, soms te genezen, altijd leerzaam

Lokale plannen voor opwekking van duurzame energie en voor duurzaam natuurbeheer vormen nogal eens aanleiding voor conflicten met en tussen bewoners. Die plannen botsen vaak met andere plannen, zoals woningbouw en het aantrekkelijk houden van het landschap. Het SCP onderzocht in Barstjes in de lokale gemeenschap. Conflicten over verduurzamingsplannen in de leefomgeving drie lokale conflicten tussen groepen burgers met verschillende opvattingen. Dit om inzicht te krijgen in de werking van lokale conflicten en hoe hier mee om te gaan. Deze conflicten ontstonden over de aanleg van een heideverbinding in het Goois Natuur Reservaat, de bouw van een zonnepanelenpark in Finsterwolde en het vrijhouden van ruimte voor een energielandschap in de polder Rijnenburg en Reijerscop bij Utrecht.

Conflicten over verduurzamingsplannen: moeilijk te voorkomen, soms te genezen, altijd leerzaam