Nieuwe publicatie: editie 10 van 2022

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Kennisnotitie Armoede ramingen september 2022

In de Macro Economische Verkenningen (MEV) van 20 september 2022 publiceert het Centraal Planbureau (CPB), in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de nieuwe armoedecijfers voor de periode 2021 tot en met 2023. Het betreft cijfers die gaan over het totaal aantal personen en het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft.
 

Kennisnotitie Armoede ramingen september 2022

Contact

SCP: info@scp.nl
Pers: pers@scp.nl