Nieuwe publicatie SCP: editie 11 van 2022

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Een lange weg. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en top nader verklaard

Er werken in Nederland nog steeds minder vrouwen in topfuncties dan mannen. Dit komt onder andere doordat veel vrouwen in deeltijd werken. In veel organisaties en ondernemingen is de cultuur om managementfuncties niet in deeltijd aan te bieden, en vaak worden mensen die in deeltijd werken als minder ambitieus gezien. Hierdoor zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in managementfuncties. Om dit te veranderen moeten organisaties en ondernemingen een diversiteitsbeleid voeren met maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en loopbaanbeleid. Daarnaast is in Nederland een maatschappelijk debat nodig over werken in deeltijd en het vervullen van een leidinggevende functie.

Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Een lange weg. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en top nader verklaard’.  
 

Een lange weg. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en top nader verklaard

Contact

SCP: info@scp.nl
Pers: pers@scp.nl