Nieuwe publicatie: editie 17 van 2022

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties waar het Sociaal en Cultureel Planbureau aan heeft bijgedragen.

Burgerperspectieven bericht 2 2022

Veel Nederlanders maken zich zorgen over polarisatie. Ze denken daarbij aan verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat. Ook ergeren ze zich aan uitingen die zij als extreem of radicaal ervaren. Dat blijkt uit het onderzoek Burgerperspectieven Bericht 2 – 2022 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Driekwart van de Nederlanders denkt dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. Onderzoek spreekt dat beeld echter tegen: op veel onderwerpen is meer overeenstemming dan mensen denken en onderlinge verschillen in opvattingen groeien niet. In de manier van samenleven zien Nederlanders overigens ook dingen goed gaan. Ze noemen bijvoorbeeld onderlinge hulpvaardigheid als sterk punt. Ook vindt twee derde dat andere mensen te vertrouwen zijn.

Uit deze editie van het COB blijkt ook dat de economische stemming in Nederland verder is versomberd. In het voorjaar van 2022 verwachtte 63 procent van de Nederlanders een verslechtering van de economische situatie tegenover 43 procent in de winter van 2021/2022. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat het politieke vertrouwen nog steeds laag is.
 

Burgerperspectieven bericht 2 2022

Beeld: ©ANP

Contact

SCP: info@scp.nl
Pers: pers@scp.nl