Nieuwe publicatie SCP: Editie 2 van 2022

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

SCP en RVS: zet burger centraal in duidelijke langetermijnvisie op corona

De impact van de coronapandemie is groot, evenals de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus in te dammen. Er is nu een meervoudige aanpak nodig met een helder toekomstperspectief over de doelen die we als samenleving nastreven. Maak daarnaast het wegen van verschillende waarden en belangen evenwichtiger. Dit staat in de adviesbrief die het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) gezamenlijk stuurden aan het kabinet.

Briefadvies corona Sociaal en Cultureel Planbureau en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Adviesbrief SCP en RVS over coronabeleid
Beeld: ©Patrick van der Jagt

Contact

SCP: info@scp.nl
Pers: pers@scp.nl