Nieuwe publicatie: Editie 11 van 2023

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties waar het Sociaal en Cultureel Planbureau aan heeft bijgedragen.

Op weg naar een nieuwe armoedegrens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken aan een nieuwe armoedegrens voor Nederland. Hiermee komen het CBS en het SCP tegemoet aan de wens om niet langer aparte cijfers te publiceren maar te komen tot één centrale maatstaf voor beleid en samenleving. In het tussenrapport ‘Op weg naar een nieuwe armoedegrens’ dat vandaag is gepubliceerd, beschrijven CBS, Nibud en SCP hun activiteiten en resultaten tot dusver en de stappen die zij de komende periode nog gaan zetten in de aanloop naar het eindrapport in 2024. 

Op weg naar een nieuwe armoedegrens

Contact

Contact met het SCP: info@scp.nl
Contact met de pers: pers@scp.nl