Nieuwe publicatie: Editie 12 van 2023

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties waar het Sociaal en Cultureel Planbureau aan heeft bijgedragen.

SCP: Roep burgers om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

De afgelopen decennia maakte de overheid haar eigen rol steeds compacter. Door onder andere privatisering, decentralisering en bezuinigingen kregen andere partijen in de samenleving meer verantwoordelijkheid, waaronder burgers. Maar hoe zien burgers die verdeling van verantwoordelijkheden? Wat kunnen en willen zij op zich nemen en wat zou de overheid in hun ogen moeten doen? Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat burgers vinden dat met name de overheid veel meer verantwoordelijkheid moet nemen dan zij nu doet. Daarnaast is een meerderheid van de Nederlanders van mening dat de overheid bedrijven zou moeten verplichten om meer te doen om de grote opgaven van dit moment te realiseren. 

Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Verschuivende Verantwoordelijkheden III
Beeld: ©ANP / Laurens van Putten