50 jaar Sociaal en Cultureel Planbureau

Op 30 maart 2023 bestaat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vijftig jaar. Het planbureau werd in 1973 bij Koninklijk Besluit opgericht om in kaart te brengen hoe het in sociaal en cultureel opzicht met Nederland en de Nederlanders gaat. Die taak is na vijftig jaar nog steeds erg relevant: het SCP doet onderzoek naar de gevolgen van (huidig en toekomstig) beleid voor mensen en geven handelingsperspectieven om de kwaliteit van samenleving verder te verbeteren.

Ook tijdens dit jubileumjaar zijn we blijven we doen waar we ons al vijftig jaar mee onderscheiden, namelijk kennis bieden voor beleidsmakers vanuit het perspectief van mensen. Daarnaast hebben we op verschillende momenten stilgestaan bij dit bijzondere jubileum, waaronder twee essays van onze directeur, een videoserie waarvoor we verschillende mensen vroegen hoe zij kijken naar samenleven in Nederland en verschillende bijeenkomsten die in het teken stonden van ons vijftigjarig bestaan.

Binnenkort publiceren we hier ook de terugblik op ons afsluitend symposium ‘Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst’ van 14 maart 2024. Samen met onze directeur Karen van Oudenhoven – van der Zee, schrijver en rapper Massih Hutak en jongeren blikten we op deze dag vooruit op de toekomst van de relatie tussen overheid en burgers.