50 jaar Sociaal en Cultureel Planbureau

Op 30 maart 2023 bestaat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vijftig jaar. Het planbureau werd in 1973 bij Koninklijk Besluit opgericht om in kaart te brengen hoe het in sociaal en cultureel opzicht met Nederland en de Nederlanders gaat. Die taak is na vijftig jaar nog steeds erg relevant: het SCP doet onderzoek naar de gevolgen van (huidig en toekomstig) beleid voor mensen en geven handelingsperspectieven om de kwaliteit van samenleving verder te verbeteren.

Ook in dit jubileumjaar blijven we doen waar we ons al vijftig jaar mee bezighouden, namelijk kennis bieden voor beleidsmakers vanuit het perspectief van mensen. Daarnaast staan we dit jaar op verschillende momenten stil bij dit bijzondere jubileum. Dat doen we met een aantal publicaties en bijeenkomsten die in het teken staan van ons vijftigjarig bestaan. Daarbij focussen we ons speciaal op het thema Samenleven. Hoe kunnen we waardevol samenleven in een maatschappij die steeds meer divers wordt?

De eerste publicatie in het kader van dit jubileum is het essay 50 jaar SCP: Op weg naar een empathische en veerkrachtige overheid.