Essay 50 jaar Sociaal en Cultureel Planbureau

Op weg naar een veerkrachtige en empathische overheid. 

Auteur: Karen van Oudenhoven- van der Zee

Om de start het vijftigjarig jubileum van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te markeren schreef directeur Karen van Oudenhoven het essay 50 jaar SCP: Op weg naar een empathische en veerkrachtige overheid. 

Het essay begint met een korte terugblik op de afgelopen vijftig jaar en een aantal belangrijke sociaal-culturele ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de samenleving. Daarna verschuift de blik naar het heden en de toekomst. Wat zijn de sociaal-maatschappelijke opgaven van de komende jaren? Welke grote uitdagingen staan ons nog te wachten? En wat vraagt dat van politiek en beleid?