Oratie Maroesjka Versantvoort: Zin verzoet de arbeid. Over arbeid en zingeving in een paradoxale samenleving.

Auteur: Maroesjka Versantvoort

Maroesjka Versantvoort
Beeld: ©Marco Bijdevaate

Maroesjka Versantvoort, werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), sprak op 14 oktober 2022 haar oratie uit bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Arbeid en Zingeving aan de Protestantse Theologische Universiteit.