Directeur Karen van Oudenhoven roept bij 50-jarig lustrum SCP op tot empathische en veerkrachtige overheid

Op 30 maart 2023 bestaat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vijftig jaar. Het planbureau werd in 1973 bij Koninklijk Besluit opgericht om in kaart te brengen hoe het in sociaal en cultureel opzicht met Nederland en de Nederlanders gaat. Die taak is na vijftig jaar nog steeds erg relevant: het SCP doet onderzoek naar de gevolgen van (huidig en toekomstig) beleid voor mensen en geeft  handelingsperspectieven om de kwaliteit van samenleving verder te verbeteren.

Om het vijftigjarig jubileum te markeren schreef SCP-directeur Karen van Oudenhoven het essay 50 jaar SCP: Op weg naar een empathische en veerkrachtige overheid. In het essay blikt zij allereerst kort terug op de afgelopen vijftig jaar en een aantal belangrijke sociaal-culturele ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de samenleving. Daarna verschuift haar blik naar het heden en de toekomst. Wat zijn de sociaal-maatschappelijke opgaven van de komende jaren? Welke grote uitdagingen staan ons nog te wachten? En wat vraagt dat van politiek en beleid?


“De overheid heeft niet alleen de taak met duurzame oplossingen te komen voor de complexe vraagstukken die op ons af komen,” zo stelt Van Oudenhoven. “De overheid moet ook zorgen dat het gevoerde beleid de veerkracht van mensen en van de samenleving als geheel in stand houdt of zelfs versterkt. Waar het gaat om vertrouwen, ligt er bovendien een urgente opgave iets te doen aan de huidige afstand die burgers voelen ten opzichte van de politiek en het beleid.” Van Oudenhoven bepleit in het essay dat een belangrijk deel van het antwoord ligt in oplossingen gericht op de lange termijn en in het versterken van de empathie en veerkracht van de politiek en overheid.

Klik hier om het essay te lezen: >>

Start lustrumjaar

Het essay van Karen van Oudenhoven is de start van een lustrumjaar van het SCP waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd. Speciale focus daarbij is het thema Samenleven. Hoe kunnen we waardevol samenleven in een maatschappij die steeds diverser wordt?  Meer informatie op www.scp.nl/50jaar.