Verkiezingen 2023

De val van het kabinet betekent dat politieke partijen veel eerder dan oorspronkelijk gepland aan de slag gaan met hun verkiezingsprogramma en dat beleidsmakers zich de komende tijd inhoudelijk moeten voorbereiden op een nieuwe kabinetsperiode. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) beschikt over 50 jaar kennis en inzichten over hoe het met Nederland en zijn inwoners gaat. Dit burgerperspectief – wat burgers bezighoudt en wat speelt in de samenleving – geven we graag mee als input voor politieke partijen en departementen.

In dit dossier bundelt het SCP daarom relevante kennis. Wilt u in het kader van de verkiezingen met ons in gesprek? Dan kunt u ons bereiken via verkiezingen@scp.nl.