Verkiezingen 2023

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november vraagt om een zorgvuldige blik op de Nederlandse samenleving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) beschikt over 50 jaar kennis en inzichten over hoe het met Nederland en zijn inwoners gaat. Dit burgerperspectief – wat burgers bezighoudt en wat speelt in de samenleving – geven we graag mee als input voor politieke partijen en departementen.

In dit dossier bundelt het SCP daarom relevante kennis. Wilt u in het kader van de verkiezingsuitslagen en de vorming van het nieuwe kabinet met ons in gesprek? Dan kunt u ons bereiken via kennis@scp.nl.