Dossier maatschappelijke effecten corona

De coronacrisis grijpt diep in op hoe we werken, hoe we leven, hoe we leren en hoe we zorgen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt vanaf het begin van de coronacrisis de maatschappelijke effecten binnen onze samenleving. Sociale stressfactoren als eenzaamheid en zorgen over werk, onderwijs, onze naasten en toekomst nemen toe. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar? Bij welke groepen gaat de rek er langzaam uit? Welke mogelijke kansen en positieve ontwikkelingen biedt de crisis? SCP brengt de inzichten daarover samen. Het adviseert, op basis van de bevindingen, het beleid van het kabinet. De bijeengebrachte inzichten publiceert SCP in dit dossier.