Themabijeenkomst Brede welvaart: een nieuw perspectief

Themabijeenkomst Brede welvaart: een nieuw perspectief

Hoe verbinden we in Nederland economische groei aan maatschappelijke vraagstukken? En hoe zorgen we voor een goede balans tussen welvaart en welzijn? Daarover spraken ondernemers, VNO-NCW en het SCP op woensdag 20 april jongstleden tijdens de themabijeenkomst Brede welvaart: een nieuw perspectief. Op deze pagina geven wij u in woord en beeld een indruk van de themabijeenkomst die geheel in het teken stond van wat brede welvaart nu eigenlijk is, wat het van een ieder vraagt en hoe je het bereikt.

Bijeenkomst Brede Welvaart - 1

Terugblik in woord en beeld