Door coronacrisis positiever over politiek en samenleving

Nooit eerder in de afgelopen 50 edities van het Centraal Onderzoek Burgerperspectieven vonden er zulke grote veranderingen plaats in de publieke stemming over de politiek, samenleving en economie dan tussen januari en april van dit jaar. De coronacrisis is daarbij allesbepalend. Dit blijkt uit het COB I 2 van 30 juni.

Coronazorgen over kwetsbare groepen, economie en samenleving

Ook al was men voorzichtig optimistisch over de positievere cijfers over onder andere bezette ic-bedden, ‘corona’ was met afstand het meest gebruikte woord om de grootste maatschappelijke problemen te benoemen. Ruim de helft (54%) van de mensen maakt zich in april veel zorgen over het coronavirus, slechts 5% maakt zich helemaal geen zorgen. Ouderen en vrouwen maken zich vaker zorgen dan jongeren en mannen.

De zorgen over het coronavirus gaan over de gevolgen voor de volksgezondheid, met name onder kwetsbare groepen, voor de economie (o.a. voor zelfstandigen en ondernemers en stijgende werkloosheid) en voor de maatschappij, vooral over de vraag hoe lang dit gaat duren en hoe de ‘anderhalvemetermaatschappij’ er uit zal gaan zien. De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee: hoe zal het virus zich verder gaan ontwikkelen en wat zullen de gevolgen zijn voor de langere termijn?

Positiever over politiek en samenleving ondanks economisch pessimisme

De tevredenheid over de eigen financiële situatie en over de Nederlandse economie zijn in april groter dan in januari, maar de verwachtingen voor de economie zijn dramatisch verslechterd: 85% verwacht verslechtering (begin van het jaar 29%). Financieel verwacht men ook vaker een verslechtering (21%, was 14%), maar de meerderheid verwacht voor zichzelf geen verandering (63%, was 62%). Tegenover het economisch pessimisme staat meer maatschappelijk optimisme. 47% vindt het met Nederland meer de goede dan de verkeerde kant op gaan (vorig kwartaal was dat 36%). Dat komt op verschillende manieren door corona: het ergste lijkt in april achter de rug, het beleid geeft vertrouwen, de reacties in de samenleving zijn bemoedigend en elders gaat het slechter.