Niet-bereik van ondersteuning in het sociaal domein

Gemeenten doen van alles om hun inwoners te helpen. Ze zetten zich bijvoorbeeld in om mensen te helpen die schulden hebben, werkloos zijn of een beperking hebben. Toch bereiken gemeenten niet iedereen die hulp nodig heeft. In het project Niet-bereik van ondersteuning in het sociaal domein onderzoekt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wat hiervan de oorzaken zijn en hoe dat voorkomen kan worden.

Onderzoek naar gemeenten en inwoners 

De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal domein. Dat bestaat uit alles wat gemeenten doen rond werk, participatie, zorg en jeugd en de uitvoering van drie wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdwet en Participatiewet. Ondersteuning in het sociaal domein is er voor iedere inwoner die dat nodig heeft. Maar sommige inwoners zijn zich daar niet van bewust. Zij weten bijvoorbeeld niet dat er hulp bestaat, of beseffen niet dat zij hulp nodig hebben. Ook kan het zijn dat mensen er geen vertrouwen in hebben dat zij goed worden geholpen. 

Daarom onderzoekt het SCP in dit project waarom deze mensen niet bereikt worden. Dat gebeurt in twee stappen. In het eerste deelproject kijken de onderzoekers naar de gemeenten, de ‘systeemwereld’. In het tweede deelproject kijken onderzoekers naar de inwoners, de ‘leefwereld’.  Voor beide deelprojecten doet het SCP kwalitatief onderzoek, door interviews te houden met gemeentemedewerkers en met inwoners. Voor elk project worden twaalf tot vijftien mensen geïnterviewd in drie Nederlandse gemeenten: een grote studentenstad, een kleine provinciestad en een plattelandsgemeente.  

“Als mensen die hulp nodig hebben niet worden bereikt, kan dit hun problemen erger maken dan nodig is.”  - Projectleider Inger Plaisier

Dit levert het op 

Met het onderzoek wil het SCP inzicht krijgen hoe het komt dat mensen de ondersteuning van gemeenten niet gebruiken. Ook biedt het onderzoek oplossingsrichtingen voor gemeenten om ervoor te zorgen dat meer mensen worden bereikt die hulp nodig hebben. Verder geeft het onderzoek inzicht in de aansluiting tussen de systeemwereld van gemeenten en de leefwereld van mensen, en hoe die verbeterd kan worden. Het uiteindelijke doel is om met kennis bij te dragen aan een goed werkend sociaal domein in Nederland, waarin de mensen die dat nodig hebben nog beter ondersteund worden en daardoor beter kunnen meedoen aan de samenleving. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Inger Plaisier

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat.