Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt in het programma Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle mensen in Nederland de hulp en de kansen krijgen die ze nodig hebben. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij het opvoeden, op de arbeidsmarkt of met sociale contacten. Het gaat daarbij vooral om mensen in een kwetsbare positie. Dit programma richt zich vooral op gemeenten en lokale gemeenschappen.

Doel van het programma 

Het SCP onderzoekt hoe de overheid, instellingen, professionals, werkgevers en inwoners zelf de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen kunnen vergroten. Ook onderzoekt het SCP hoe deze groepen daarbij kunnen samenwerken.

Thema’s die het SCP onder andere onderzoekt, zijn de gevolgen van het onderbrengen van de hulp bij gemeenten en lokale organisaties, de invloed van persoonlijke netwerken en de invloed van de coronacrisis.

Wat levert het op? 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe de lokale overheid en de samenleving ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare mensen de hulp en de kansen krijgen die ze nodig hebben.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Iris Korthagen of bekijk hier een overzicht van alle medewerkers van dit programma.

De meerjarige onderzoeksagenda van dit programma is opgenomen in het Meerjarenplan van het SCP. En in het jaarplan van het SCP vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten van dit programma dit jaar.

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten op deze pagina. Een volledig overzicht van alle projecten binnen dit programma is te vinden in het actuele jaarplan van het SCP.