Sociale en Culturele Verkenningen (SCV) – Meedoen in de samenleving van 2050

In het dagelijks leven doen mensen veel verschillende dingen. Ze hebben een hobby, brengen tijd door met hun vrienden en familie, volgen een opleiding, hebben een betaalde baan en/of doen vrijwilligerswerk. Ook zorgen veel mensen voor hun ouders, kinderen of buren. Dit zijn allemaal manieren om mee te doen in de maatschappij. De overheid vraagt van mensen om in de toekomst op verschillende terreinen meer te doen. Maar hoe zouden mensen zelf graag meedoen? En wat vinden zij dat de overheid van mensen kan vragen? Dit onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het project Sociale en Culturele Verkenningen (SCV) – Meedoen in de samenleving van 2050.

Inzicht in de wensen in de samenleving

Nederland heeft te maken met meerdere maatschappelijke uitdagingen. Zo zijn er grote personeelstekorten in de zorg en in het onderwijs. En doordat Nederland vergrijst, zijn er steeds meer mantelzorgers nodig. De overheid moet de komende jaren belangrijke keuzes maken om deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Bij het maken van die keuzes, is het belangrijk dat de overheid inzicht heeft in wensen hierover in de samenleving, en kennis over ontwikkelingen in de toekomst. 

Het SCP doet onderzoek naar de wensen van mensen over de manier waarop zijzelf en anderen meedoen in de samenleving. Ook wordt gevraagd naar de balans tussen individuele wensen en de vraag naar meer meedoen vanwege de maatschappelijke uitdagingen in Nederland. De overheid verwacht bijvoorbeeld van mensen dat ze meer uren werken. Maar dat kan lastig zijn als iemand ook voor kinderen of een ziek familielid zorgt. Wat vinden mensen dan een goede balans?

In het project wordt in het bijzonder gekeken naar zes verschillende manieren van meedoen in de samenleving: 

  1. betaald werk
  2. een leven lang ontwikkelen
  3. mantelzorg
  4. zorg voor kinderen
  5. vrijwilligerswerk
  6. vrije tijd (bijvoorbeeld sport en cultuur)

"De politiek moet keuzes maken over de manieren waarop we in het Nederland van 2050 kunnen en moeten meedoen in de samenleving. Daarom is het belangrijk om hierover inzicht te hebben in de wensen van mensen zelf!" - Projectleider Sarah Hardus

Dit levert het op

Met dit project brengt het SCP verschillende scenario’s in kaart over meedoen in het Nederland van 2050. Hiermee kunnen politici en beleidsmakers in hun plannen rekening houden met de ervaringen, knelpunten en wensen van mensen in Nederland. Ook krijgen zij inzicht in voorkeuren in de samenleving als het gaat om ingewikkelde keuzes die beleid en politiek de komende decennia moeten maken. Zo wil het SCP bijdragen aan een visie over meedoen voor op de lange termijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Sarah Hardus

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Schaarste, welvaart en welbevinden.