Schaarste, welvaart en welbevinden

Hoe kun je zeggen of het goed gaat met Nederland? Daarvoor moeten we verder kijken dan naar economische groei of het hebben van veel geld. Ook andere aspecten van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving zijn belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, sociale contacten, hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons voelen. Dat heet ‘brede welvaart’. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt in het programma Schaarste, welvaart en welbevinden de samenhang van deze verschillende aspecten van brede welvaart.

Doel van het programma 

Het doel van dit programma is om duidelijk te maken hoe het met ons gaat in Nederland en wat inwoners belangrijk vinden voor de samenleving. Hierbij kijkt het SCP naar de huidige situatie en naar mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Ook onderzoekt het SCP welke keuzes worden gemaakt bij het verdelen van bijvoorbeeld geld en werk. Welke gevolgen heeft dat heeft voor de welvaart en het welbevinden van inwoners en de hele samenleving, en waar liggen de uitdagingen bij die verdeling?  

Verder kijkt het programma naar schaarste in de samenleving: tekorten die mensen hebben of ervaren op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt en bij hun bezittingen.  

Wat levert het op? 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe de overheid breder kan kijken dan alleen naar de financiële welvaart in de samenleving. Zo levert dit programma een belangrijke bijdrage aan inzichten over brede welvaart. Het SCP wil laten zien welke politieke keuzes belangrijk zijn voor inwoners bij het maken van beleid, zodat beleid aansluit op de leefwereld van mensen. Ook geeft het onderzoek inzicht in de gevolgen van overheidsbeleid op de lange termijn voor mensen nu en in de toekomst, en voor de samenleving als geheel.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Debbie Verbeek- Oudijk of bekijk hier een overzicht van alle medewerkers van dit programma. 

De meerjarige onderzoeksagenda van dit programma is opgenomen in het Meerjarenplan van het SCP. En in het jaarplan van het SCP vindt u een overzicht van alle projecten en activiteiten van dit programma dit jaar.

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten op deze pagina. Een volledig overzicht van alle projecten binnen dit programma is te vinden in het actuele jaarplan van het SCP.