Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder.

Vanwege de maatregelen rondom de corona-uitbraak zullen de komende tijd geen interviewers voor SCP onderzoek ingezet worden. Als de maatregelen worden opgeheven, dan zal het veldwerk worden hervat. Onderzoek via webenquêtes gaat wel door. Ook het kwalitatieve veldwerk (interviews en focusgroepen) is tot nader order stopgezet. Telefonische interviews voor het project “Inclusieve ontmoetingsplekken” gaan wel door, evenals het kwalitatief onderzoek onder leden van de online research community van DPC voor het onderzoek burgerperspectieven.

Momenteel lopen de volgende onderzoeken:

Samenleven in Nederland

Het SCP wil weten hoe iedereen in Nederland met elkaar samenleeft en doet daarom onderzoek onder de volgende groepen: Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Somalische, Iraanse, Poolse, Surinaamse en autochtone achtergrond en een achtergrond in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De dataverzameling wordt uitgevoerd door Labyrinth. Deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief om de vragenlijst via internet in te vullen. In een later stadium zullen deelnemers ook mondeling geïnterviewd worden.

Lees meer over het onderzoek Samenleven in Nederland.

De Nederlandse bevolking in beeld

Het SCP doet onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders en de vraag hoe de Nederlandse maatschappij er in 2019 uitziet. De dataverzameling wordt uitgevoerd door I&O Research. Deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief om de vragenlijst via internet of op papier in te vullen. De dataverzameling loopt tot juli 2020.

Leven

Het CBS en SCP onderzoeken de mate van tevredenheid over het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. Deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief en een folder met het verzoek om de vragenlijst via internet in te vullen. In een later stadium zullen deelnemers ook mondeling geïnterviewd worden. De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS, maar is in verband met de corona-maatregelen voorlopig stilgelegd.

Lees meer over het onderzoek Leven.

Veranderend Nederland (VNL) en Kwaliteit van Leven (KvL)

Met het gecombineerde onderzoek Veranderend Nederland (VNL, mondeling) en Kwaliteit van Leven (KvL, schriftelijk) peilt het SCP meningen onder de Nederlandse bevolking over samenleving en cultuur (VNL) en volgt het de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland (KvL). De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS, maar is in verband met de corona-maatregelen voorlopig stilgelegd.

Zorggebruik

In samenwerking met het CBS doet het SCP onderzoek naar gezondheid, zorg, ondersteuning en welzijn van mensen in Nederland. De dataverzameling voor dit onderzoek loopt tot eind 2021 en wordt uitgevoerd door het CBS door middel van telefonische enquêtes en webenquêtes.