Enquêtes in uitvoering

Het SCP laat regelmatig enquêtes houden onder de Nederlandse bevolking en instanties, soms in samenwerking met andere organisaties. Mensen die aan zo'n onderzoek mee kunnen doen krijgen hierover een brief en soms een folder.

Momenteel lopen de volgende onderzoeken:

Nederland in Beeld (NIB)

Met het nieuwe onderzoek Nederland in Beeld (NIB) wil het SCP weten wat leeft onder de Nederlandse bevolking. In het onderzoek komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Wat vinden Nederlanders bijvoorbeeld belangrijk in het leven; hoe denken ze over de toekomst; hoe kijken ze aan tegen klimaatverandering en wat doen mensen in het dagelijks leven? 
De dataverzameling wordt uitgevoerd door het CBS. Deelnemers worden in eerste instantie uitgenodigd voor een webenquête. Daarnaast zullen deelnemers ook mondeling geïnterviewd worden. Een uitgebreide onderzoeksbeschrijving is op de website gepubliceerd.

Meer informatie over Nederland in Beeld is te vinden op www.cbs.nl/inbeeld en www.cbs.nl/inbeeld2.

Onderzoek onder werkgevers (Arbeidsvraagpanel)

Momenteel doet het SCP onderzoek onder werkgevers naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt in Nederland. Bedrijven en instellingen zijn per brief, mail of telefonisch uitgenodigd voor een telefonisch interview. De dataverzameling loopt tot augustus  en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O.