Privacy en SCP onderzoek

Het SCP gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen.

Het SCP en uw gegevens

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) valt formeel onder het bewind van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bureau verricht sociaalwetenschappelijk onderzoek en brengt daarover verslag uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en andere maatschappelijke- en overheidsorganisaties. De rapporten van het SCP zijn voor iedereen gratis toegankelijk via de website. Het SCP analyseert voor zijn onderzoek gegevens over personen, instellingen en organisaties. Dankzij deze gegevens kan het SCP-onderzoek nieuwe inzichten geven in de sociale en culturele situatie in Nederland. Het SCP gaat zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Hoe gaat het SCP om met onderzoeksdata

In de FAQs over privacy en onderzoek bij het SCP wordt uiteengezet waarom en hoe het SCP onderzoeksdata verzamelt, en hoe deze worden beveiligd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het SCP houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Privacy-verklaring van het ministerie van VWS beschrijft hoe het ministerie, en dus ook het SCP, het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer voorop heeft staan.

Wilt u meer weten over de verwerking van persoonsgegevens of wilt u een datalek melden? Neem dan contact op met de SCP privacy contactpersoon K. Wilson, via info@scp.nl.