Jaarplan SCP

Het jaarplan van het SCP bevat een overzicht van welke onderzoeken uitvoert en kennis het SCP in dat jaar levert. Daarnaast bevat het jaarplan een doorkijk naar de uitwerking van zijn meerjarige programmering in de komende jaren. Het meest actuele jaarplan is het Jaarplan 2023 en is onderaan de pagina te downloaden.

Het jaarplan vormt een uitwerking van het Meerjarenplan, waarin de koers, visie en meerjarige onderzoeksprogramma’s van het SCP zijn vastgelegd. Met het meerjarenprogramma reageert het SCP op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. Met het opstellen van een jaarplan kan het SCP focus geven aan de uitwerking van zijn het meerjarenplan en inspelen op actualiteit en kennisbehoefte bij beleidsmakers en in de maatschappij. Het jaarplan wordt vastgesteld door de directeur van het SCP.

Bij het opstellen van het jaarplan kijkt het SCP ook naar hoe zijn onderzoek aansluit op bestaand onderzoek en waar kennis van het SCP meerwaarde biedt voor beleid. Ook het perspectief van burgers speelt een rol in de totstandkoming van het jaarplan. Tijdens de ontwikkeling van het jaarplan wordt ook gekeken naar de uitkomsten van onderzoeken die we onder burgers uitvoeren en hebben uitgevoerd in afgelopen jaren. Het doel hiervan is dat de onderzoeksvragen die het SCP de komende jaren beantwoordt, aansluiten bij de leefsituatie van mensen.