Meerjarenplan 2021-2025

Met het Meerjarenplan 2021-2025 anticipeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. Het SCP richt zich daarbij op vraagstukken die de verschillende beleidsdomeinen overstijgen en onderzoekt die door middel van zeven programma’s. 

Het volledige meerjarenplan

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werkt vanaf 1 januari met een vijfjarig onderzoeksprogramma voor de periode van 2021 tot en met 2025. Dat programma is beschreven in het Meerjarenplan 2021-2025.

Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document Beleidsvisies,burgervisies en gedragingen.

Schaarste, welvaart en welbevinden

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document Schaarste, welvaart en welbevinden.

De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst.

Lokaal: Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document Lokaal: Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat. 

Representatie en vertrouwen

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document Representatie en vertrouwen.

Nederland Internationaal

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document Nederland Internationaal.

Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid

Meer informatie over dit programma is te vinden in het document Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid.