Dr. J. (Jeroen) Boelhouwer
Beeld: Arenda Oomen

Dr. J. (Jeroen) Boelhouwer

Functie
Programmaleider Brede Welvaart
Werkt bij
Programma Schaarste, welvaart en welbevinden
E-mailadres
j.boelhouwer@scp.nl

Jeroen Boelhouwer (1969) is politicoloog en promoveerde in 2010 aan de Universiteit Utrecht op de SCP leefsituatie-index. 

Als Programmaleider Brede Welvaart draagt hij bij aan het verankeren van Brede Welvaart in de begrotingscyclus. Het doel is versterking van het perspectief van Brede Welvaart in (voorgenomen) beleid. Daarbij werkt het SCP nauw samen met de collega-planbureaus: CPB en PBL. De kern is het bieden van een afwegingskader om te komen tot een beleidsrijke (kwantitatieve of kwalitatieve) brede welvaarts-analyse, gericht op de toekomst, aan de hand van geselecteerde thema's.

De specifieke blik van het SCP op Brede Welvaart wordt gevormd door haar focus op de kwaliteit van de samenleving.

De rode draad in de eerdere onderzoeksactiviteiten van Jeroen was de kwaliteit van leven van mensen. Binnen dat brede terrein lag zijn focus bij de leefsituatie, levenstevredenheid en welzijn. Daarnaast deed hij onderzoek naar gezondheid en het gedecentraliseerde sociaal domein. Zijn onderzoek richt zich vooral op ontwikkelingen, samenhangen en cumulaties.

Beknopte bibliografie