Drs. L.J. (Lex) Herweijer
Beeld: Valerie Kuypers

Drs. L.J. (Lex) Herweijer

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Schoolloopbanen, voortijdig schoolverlaten, schoolkeuze
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
E-mailadres
l.herweijer@scp.nl

Lex Herweijer studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specialisaties waren onderwijssociologie en methoden en technieken van onderzoek. Daarna werkte hij bij de vakgroep Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Schoolloopbanen

Lex werkt sinds 1988 bij het SCP. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar schoolloopbanen, kansenongelijkheid, voortijdig schoolverlaten, ouderbetrokkenheid, oudertevredenheid en schoolkeuze.

Beknopte bibliografie

  • Vogels, Ria, Monique Turkenburg en Lex Herweijer (2021). Samen of gescheiden naar school. De betekenis van sociale scheiding en ontmoeting in het voortgezet onderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Herweijer, Lex, Ralf Maslowski en Jesper Rözer (2021). Ongelijke kansen in het onderwijs. In: Lonneke van Noije, Debbie Verbeek-Oudijk en Jos de Haan (red). Kwesties voor het kiezen 2021. Analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode (p.20-81). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.*

  • Olsthoorn, Martin, Lex Herweijer, Ans Merens, Sander Muns en Lisa Putman (2020) Maatschappelijke gevolgen corona. Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Herweijer, Lex, en Monique Turkenburg (2016). Wikken en wegen in het hoger onderwijs. Over studieloopbanen en instellingsbeleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Turkenburg, Monique, en Lex Herweijer (2016). Leren. In: Andries van den Broek et al. (red.), De toekomst tegemoet. Sociaal en Cultureel Rapport 2016 (p.49-75). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Herweijer, Lex,  Jurjen Iedema en Iris Andriessen (2016). Prestaties en loopbanen in het onderwijs. In: Willem Huijnk en Iris Andriessen (red), Integratie in zicht? (p.35-60). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Herweijer, Lex, en Edith Josten (2014). Een ideaal met een keerzijde. In: Cok Vrooman, Mérove Gijsberts en Jeroen Boelhouwer (red.), Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2014 (p.67-101). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Herweijer, Lex, Evelien Eggink, Evert Pommer en Jedid-Jah Jonker (2014). Leergeld. Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Herweijer, Lex, en Ria Vogels (2013). Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.