Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede

Maatschappelijke gevolgen van corona

Auteurs: Martin Olsthoorn, Lex Herweijer, Ans Merens, Sander Muns en Lisa Putman

Maatschappelijke effecten corona

Omscholing kan een rol spelen bij het versoepelen van transities op de arbeidsmarkt. Hier doet zich echter een probleem voor, zo staat te lezen in de SCP-publicatie Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede. Organisaties die in crisistijd moeten zien te overleven, zijn minder geneigd om te investeren in omscholing van boventallig personeel. Een manier om dit te doorbreken is door inmenging van de overheid. Het kabinet doet dat door omscholing te koppelen aan steunmaatregelen. Een aandachtspunt is dat het hier gaat om een inspanningsverplichting.