Dr. I. (Iris) Korthagen

Dr. I. (Iris) Korthagen

Functie
Programmaleider Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
Werkt bij
Programma Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
E-mailadres
i.korthagen@scp.nl

Iris Korthagen promoveerde in 2015 op een bestuurskundig proefschrift over de rol van media in besluitvorming aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkte eerder bij de Algemene Rekenkamer, het Rathenau Instituut en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Ze was daar projectleider van onderzoeksprojecten over onder andere journalistiek, digitale burgerparticipatie, burgers en de digitale overheid en algoritmes bij de overheid. Sinds eind 2023 is Iris in dienst bij het SCP als programmaleider van het programma ‘Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat’.