Dr. L.L.J. (Lonneke) van Noije
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. L.L.J. (Lonneke) van Noije

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
overheidslegitimiteit, burgers in de democratische rechtsstaat, veiligheidsbeleving, media-invloed op opinievorming
Werkt bij
Programma Representatie en vertrouwen
E-mailadres
l.van.noije@scp.nl

Lonneke van Noije studeerde Communicatiewetenschap en Franse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2002 tot 2007 deed ze promotieonderzoek op het gebied van politieke communicatie aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2007 werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij het SCP. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op burgers in de democratische rechtsstaat en de legitimiteit van beleid, vertrouwen in de rechtshandhaving en veiligheidsbeleving, en de invloed van nieuwsmedia hierop. Van 2010 tot 2013 was ze hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Veiligheid. Sinds 2014 is ze actief als redacteur van Mens & Maatschappij.

Promotieonderzoek

In haar promotieonderzoek keek Lonneke naar de wederzijdse invloed tussen de nationale parlementaire en media-agenda in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hierop promoveerde ze in 2007 cum laude.

Beknopte bibliografie

  • Van Noije, L., D. Verbeek-Oudijk en J. de Haan (2021). Kwesties voor het kiezen 2021. Analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Van Noije, L. en K. Sadiraj (2021). Legitimiteit in crisistijd. In: M de Klerk et al. (red.), Een jaar met corona. Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona (p. 157-182). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • Van Noije, L. en A. Wennekers (2020). Klimaatbeleid in de krant: een inhoudsanalyse van mediaframes. In: Mens & Maatschappij, jg. 95, nr. 3, 273-314.
  • Carabain, C. en L. van Noije (red.) (2020). Burgers en klimaatbeleid (themanummer). In: Mens & Maatschappij, jg. 95, nr. 3.
  • Van Noije, L. (2019). Overheidslegitimiteit in SCP-onderzoek. Working paper.
  • Noije, L. van en J. Iedema (2017). Achtervolgd door angst. Een kwantitatieve vergelijking van angst voor slachtofferschap met een algemeen gevoel van onveiligheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Noije, L. van en K. Putters (2017). Vertrouwen in de rechtspraak, nu en in de toekomst? In: Rechtstreeks, jg. 2017, nr. 2, 39-57.
  • Noije, L. van (2012). Coproductie veiligheid. In: V. Veldheer, J. Jonker, L. van Noije en C. Vrooman (red.), Een beroep op de burger. Sociaal en Cultureel Rapport 2012 (p. 185-209). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Noije, L. van en K. Wittebrood (2008). Sociale veiligheid ontsleuteld: veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid (signalement). In: Tijdschrift voor Veiligheid, 7(3), 69-72.
  • Noije, L. van, J. Kleinnijenhuis en D. Oegema (2008). Loss of parliamentary control due to mediatization and Europeanization. A longitudinal and cross-sectional analysis of agenda building in the United Kingdom and the Netherlands. British Journal of Political Science, 38 (3), 455-478.