Kwesties voor het kiezen 2021

Analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode

Redactie: Lonneke van Noije, Debbie Verbeek-Oudijk en Jos de Haan
ISBN: 978 90 377 0971 1

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ziet het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het met velen in Nederland goed gaat, maar dat er kwetsbare groepen zijn die achterblijven. Ook komt naar voren dat er grote verschillen in onze samenleving bestaan als het gaat om zelfredzaamheid. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van individuele burgers, maar ook voor de samenleving als geheel. De coronacrisis trekt hier nog eens een extra wissel op.  Welke keuzes vraagt dit van het nieuwe kabinet? En wat voor overheid hebben we daarbij nodig? Hoe kijken we bij het maken van die keuzes naar de burger en wat zijn de aannames van wat mensen zelf kunnen?

Gebruikte databestanden