Dr. R. (Roelof) Schellingerhout

Dr. R. (Roelof) Schellingerhout

Functie
Onderzoeker Sociaal Domein
Specialisme
Sociaal domein, jeugdzorg, niet-gebruik
Werkt bij
Programma Schaarste, welvaart en welbevinden
Telefoonnummer
06 21 89 14 80
E-mailadres
r.schellingerhout@scp.nl

Roelof Schellingerhout (1967) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1998 op onderzoek naar de tastontwikkeling bij blinde kinderen. Hij werkte als onderzoeker op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid bij Visio, ITS-Nijmegen, KBA Nijmegen en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Sociaal Domein

Bij het SCP doet Roelof onderzoek naar gebruik en niet-gebruik van voorziengen binnen het sociaal domein en specifiek de jeugdzorg.

Beknopte bibliografie

  • Feijten, P., Schellingerhout, R., de Klerk, M., Steenbekkers, A., Schijns, P., Vonk, F., Marangos, A.M., de Boer, A. en Heering, L. (2017). Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
    Ramakers, C., en Schellingerhout, R. (2016). Monitor Zvw-pgb wijkverpleging. Eindrapport. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Schellingerhout, R, en C. Ramakers (2015). Meetinstrument klantervaringen sociale wijkteams. Validatierapport. ITS: Radboud Universiteit Nijmegen
    Ramakers, C. en R. Schellingerhout (2011). AWBZ Monitor 2009 en 2010. Eindrapport. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.
  • Schellingerhout, R. (2007). Ondersteunende voorzieningen. Samenhang tussen AWBZ-gefinancierde zorg en woon- en welzijnsvoorzieningen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
    Schellingerhout, R. (2007). Hoe groot is de vraag. Operationalisatie van de vraag naar AWBZ-gefinancierde zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Schellingerhout, R. (2004) (red). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP-publicatie 2004/16).