Leefsituatie van ouders met kinderen in de jeugdzorg

Auteur: Roelof Schellingerhout
ISBN: 978 90 377 0951 3

Een op de vijf gezinnen die gebruik maken van jeugdzorg, maken ook gebruik van andere sociaal domein voorzieningen, zoals de bijstand (Participatiewet) of dagbesteding (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit noemen we multigebruikhuishoudens. De kwaliteit van leven in deze gezinnen is beduidend lager dan in overige gezinnen.

Gebruikte databestanden

Sociaal Domein Index (SDI)

CBS Statline

CBS Stapelingsbestand