Meerjarenplan 2021- 2025

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werkt vanaf 1 januari met een vijfjarig onderzoeksprogramma voor de periode van 2021 tot en met 2025. Dat programma is beschreven in het Meerjarenplan 2021-2025.

Met het Meerjarenplan 2021-2025 anticipeert het SCP op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. Het SCP richt zich daarbij op vraagstukken die de verschillende beleidsdomeinen overstijgen en onderzoekt die door middel van zeven programma’s.