Vacatures bij het SCP

Gezocht: leden voor Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Voor de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) zijn we op zoek naar een voorzitter en minimaal twee andere leden. De CWI onderzoekt klachten over (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit en brengt daarover advies uit aan de verantwoordelijke directie.

We zijn specifiek opzoek naar wetenschappers met veel onderzoekservaring die een onbesproken wetenschappelijke reputatie genieten. Bij voorkeur hebben de kandidaten ervaring met beleidsonderzoek en is ten minste één van hen jurist.

De kandidaten dienen goed met tegenstellingen en conflicten om te kunnen gaan en in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Bij de benoeming wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de wetenschapsgebieden en de inhoudelijke werkterreinen van de planbureaus.

Vergoeding en tijdsbeslag 

Door de aard van de taak, het onderzoeken van klachten, is het moeilijk te voorzien wat het tijdsbeslag zal zijn. De leden ontvangen een vergoeding per vergadering conform de Wet vergoedingen adviescolleges en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De CWI wordt ondersteund door een secretaris.

Periode

De leden van de CWI worden benoemd door de directies van het SCP, CPB en PBL voor een periode van 4 jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde termijn.

Contact

Kandidaten kunnen tot en met 15 oktober 2020 een mail met beknopt cv sturen naar Marc van Gool, directiesecretaris (m.van.gool@scp.nl). Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie over de procedure en de inhoud van de werkzaamheden.