Vacatures bij het SCP

Vacature Kwalitatief methodoloog, schaal 11, 36 uur, aanstelling tot eind 2020

Als kwalitatief methodoloog monitor je de kwalitatieve methodologische kwaliteit van SCP onderzoek. Je adviseert en ondersteunt de onderzoekers in alle fasen van het onderzoeksproces. Zo draag je indirect bij aan een geïnformeerd beleid gericht op het verbeteren van de leefsituatie en de kwaliteit van leven in ons land.

De volledige vacature staat op de website van WerkenvoorNederland.

Vacature wetenschappelijk medewerker onderwijs en arbeidsmarkt, 36 uur, schaal 12, aanstelling tijdelijk tot eind 2020

Je geeft mede uitvoering aan onderzoek naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Centraal staat de vraag of groepen burgers in 2030 kunnen rekenen op zeker en kwaliteitsvol werk.

Voor dit onderzoek voer je literatuuronderzoek uit en rapporteer je over de bevindingen van het onderzoek. Naast dit project werk je mee aan onderzoek op het gebied van onderwijs. Je werkt zelfstandig, maar in een team. Je bewaakt de kwaliteitsnormen van het SCP, vertegenwoordigt het SCP op jouw werkterrein en onderhoudt goede contacten met betrokken partijen.

De volledige vacature staat op de website van WerkenvoorNederland.