Hoe is het om jonge mantelzorger te zijn?

Jonge mantelzorgers zijn jongeren (<18 jaar) die helpen, ondersteunen of zorgen voor familie of een vriend met een chronische ziekte, beperking, verslaving of problemen door ouderdom. Dit varieert van zorgen maken over, zorgen dat tot zorgen voor.

Via een online vragenlijst (april – nov 2018) vroegen we jonge mantelzorgers (15 t/m 17 jaar) op school of bij een steunpunt mantelzorg wat ze doen op een dag en hoe ze zich voelen.

We spreken voor de eenvoud verder over ‘jonge mantelzorgers’. In totaal vulden 154 jonge mantelzorgers de vragenlijst in. Hoewel dit geen representatieve groep is voor alle jonge mantelzorgers in Nederland, geeft het wel een indruk van wat er speelt.