Hoe is het om jonge mantelzorger te zijn?

Het SCP participeert samen met Vilans in een Europees driejarig onderzoeksproject naar het mentale welbevinden van jonge adolescente mantelzorgers (Me-We project). Hoe voelen jonge adolescente mantelzorgers (15-17 jaar) zich, welke steun is er voor hen en wat beïnvloedt hun mentale welbevinden staan in dit onderzoek centraal. De voorlopige resultaten van een enquête onder jongeren en interviews met experts op het gebied van jongemantelzorg en kinderrechten zijn beschikbaar via twee Nederlandstalige factsheets. De factsheets gaan in op drie thema’s:

  1. ervaringen van jongeren die zorgen;
  2. wensen van professionals die jonge mantelzorgers tegenkomen in hun werk; en
  3. wetten, regels en beleidskaders die gelden voor jonge mantelzorgers.

We spreken voor de eenvoud verder over ‘jonge mantelzorgers’. In totaal vulden 154 jonge mantelzorgers de vragenlijst in. Hoewel dit geen representatieve groep is voor alle jonge mantelzorgers in Nederland, geeft het wel een indruk van wat er speelt binnen deze groep.