Jaarverslag SCP 2017

In 2017 zette het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in op de omslag van projecten naar onderzoeksprogramma’s die meer op de (middel)lange termijn trends in de samenleving en in het beleid gericht zijn.

Met een dergelijke aanpak van de kennisopbouw wil het SCP inspelen op actuele en aankomende beleidsvragen, zonder de trends op langere termijn uit het oog te verliezen.