Plan van aanpak Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer

In deze brief presenteren de planbureaus een plan van aanpak om tot een Kernset Indicatoren Brede Welvaart te komen. Het doel van die kernset is om verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek beter mogelijk te maken.