Plan van aanpak planbureaus om brede welvaart te verankeren in Nederlandse begroting

De drie planbureaus (SCP, CPB en PBL) hebben een plan van aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd om brede welvaart te verankeren in de Nederlandse begroting. De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek. De drie planbureaus gaan hiervoor gezamenlijk een ‘Kernset Indicatoren Brede Welvaart’ ontwikkelen. Deze indicatoren bieden de planbureaus concrete handvaten om de effecten van beleid te analyseren vanuit het perspectief van brede welvaart.

Brede welvaart gaat over de welvaart en welzijn van mensen. Dat wil zeggen: de kwaliteit van leven in het hier en nu en hoe zich dat verhoudt tot latere generaties of die van mensen elders in de wereld. Door brede welvaart als uitgangspunt te nemen, kunnen de planbureaus de afruil en co-benefits van beleidsmaatregelen in beeld brengen tussen het sociaal-culturele, economische domein en de fysieke leefomgeving. Daarnaast willen de planbureaus de effecten van beleid op de brede welvaart in de toekomst in kaart te brengen.

De planbureaus zijn voornemens het plan over een periode van vijf jaar uit te voeren. De stapsgewijze ontwikkeling van de kernset krijgt vorm in een dashboard met brede welvaartsindicatoren. De planbureaus zullen dit dashboard jaarlijks voorafgaand aan de Voorjaarsnota publiceren. Beleidsmakers kunnen deze kennis vervolgens gebruiken om beleid verder te ontwikkelen. Waar mogelijk en relevant, leggen de planbureaus ook een relatie met de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart (MBW) van het CBS.

Het SCP heeft een lange traditie op het terrein van onderzoek naar de kwaliteit van leven en publiceerde hierover periodiek in de Sociale Staat van Nederland. Het SCP startte 1 januari 2021 met het programma Schaarste, Welvaart en Welbevinden dat deze traditie voort zet vanuit de notie van brede welvaart.