Burgerperspectieven 2014 | 1

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Auteurs: Paul Dekker en Josje den Ridder
ISBN: 978 90 377 0701 4

In dit kwartaalbericht:

-    Meer optimisme over de economie en het land
-    Maar ook scepsis en mensen met grote zorgen
-    Vertrouwen in de politiek blijft laag
-    Zorg, economie en werk moeten hoog op de politieke agenda
-    Houdingen tegenover Europa partijpolitiek sterk gepolariseerd
-    Politiek vertrouwen meer bepaald door economische dan door financiële tevredenheid