Burgerperspectieven 2014 | 3

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Auteurs: Paul Dekker, Josje den Ridder, m.m.v. René Gude

ISBN: 978 90 377 0653 6

  • Haagse politiek meer gewaardeerd na de vliegramp
  • Gezondheids- en ouderenzorg blijven hét thema
  • ‘Samenleven’ wordt vaker een bron van trots
  • Groeiende opleidingskloof in houding tegenover de EU
  • VVD’ers meest optimistisch en PVV’ers meest pessimistisch over Nederland
  • Toekomstige generaties krijgen het naar verwachting zwaarder
  • Essay: Van stemming naar bestemming