Burgerperspectieven 2014 | 4

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Auteurs: Josje den Ridder, Maaike den Draak, Pepijn van Houwelingen en Paul Dekker

ISBN: 978 90 377 0735 9

  • Zorgen over de economie verdwijnen naar de achtergrond
  • Thema integratie wordt weer belangrijker
  • Meer steun voor terrorismebestrijding en militaire missies
  • D66- en GroenLinks-stemmers het minst voor meer vrijheid van meningsuiting

Kwartaalthema: Decentralisaties in het sociale domein

  • Onduidelijkheid, onzekerheid en onrust overheersen
  • Vooral mensen die ermee te maken hebben zijn bezorgd