Armoede in kaart 2016

De eerste editie van een nieuwe reeks armoederapporten (card stack).

Auteurs: Stella Hoff, Jean Marie Wildeboer Schut, Benedikt Goderis en Cok Vrooman.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0809 7 (van de pdf van de volledige cardstack).

30 januari 2018: Correctie op de kaart 'Arm in de Europese Unie: Uit een herberekening blijkt dat een aantal armoedecijfers verandert. Nederland behoort nog altijd tot de landen met de laagste armoedepercentages, maar alleen Luxemburg komt onder de 10% uit.

Armoede in Kaart 2016 is de eerste editie van een nieuwe reeks over armoede in de vorm van een digitale publicatie (‘card stack’).

Iedere ‘kaart’ geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland en wat is de verwachting voor de nabije toekomst? Waar wonen de armen? enzovoorts.

Het onderzoek is gebaseerd op de meest recente en beschikbare data (2014).

Daarnaast biedt de publicatie ook ruimte aan verdieping, beleidsduiding en beleidsevaluatie.

De reeks Armoede in Kaart is een vervolg op de armoederapporten die eerder verschenen onder de titel Armoedesignalement.