HBSC 2017

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland.

Auteurs: Simone de Roos en Lisette Kuyper hebben namens SCP meegeschreven.
ISBN/ISSN/anders: 978-90-829085-0-3.

Dit rapport bevat de nieuwste resultaten van het Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek in Nederland.

Dit rapport bevat de nieuwste resultaten van het Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek in Nederland. Dit is een landelijk representatief onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de schoolgaande jeugd in de leeftijd van 11 tot en met 16. In 2017 is dit onderzoek voor de vijfde keer uitgevoerd in Nederland.

Dit rapport beantwoordt vragen zoals:

  • Hoe gelukkig en gezond zijn jongeren in Nederland anno 2017? Hebben zij veel last van psychische problemen? Bewegen zij genoeg en eten zij gezond? Slapen zij voldoende?
  • Zijn jongeren tevreden over hun relatie met ouders, vrienden en klasgenoten? Hoe beleven zij school? In hoeverre worden zij gepest? Ervaren zij veel druk door schoolwerk?
  • Hoeveel roken en drinken zij en hebben zij ooit cannabis, lachgas of XTC gebruikt? Hoe komen zij aan alcohol en aan sigaretten? Hoe streng zijn hun ouders over roken en alcoholgebruik?
  • Hoeveel jongeren zijn al op jonge leeftijd seksueel actief? Beschermen deze jongeren zich tegen de risico‚Äôs van onveilige seks?
  • Wat is het percentage jongeren dat gedurende de hele dag contact heeft via sociale media? Hoe vaak komt problematisch sociale mediagebruik en gamen eigenlijk voor?
  • Hoe tolerant zijn jongeren ten opzichte van homoseksualiteit? Hoe denken zij over gelijke rechten van vrouwen en mannen en migranten en niet-migranten? In hoeverre voelen jongeren zich gediscrimineerd op basis van herkomst, geslacht of gezinsinkomen?
  • Zijn er verschillen in de gezondheid en het welzijn van Nederlandse jongeren naar migratieachtergrond, schoolniveau, gezinswelvaart en gezinsvorm?
  • Welke veranderingen hebben zich in de afgelopen 16 jaar voorgedaan in de gezondheid en het welzijn van jongeren in Nederland?

Het HBSC-onderzoek in Nederland maakt deel uit van een internationaal onderzoek dat iedere vier jaar in meer dan 40 landen plaatsvindt in samenwerking met de World Health Organization (WHO). In Nederland wordt dit onderzoek uitgevoerd in een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).